Gratis elektronisk personalliggare för byggbranschen

Digital personalliggare i personalens smartphones som uppfyller Skatteverkets krav. Personalliggaren lagras i molnet och synkas i realtid.


För att checka in och ut på arbetsplatser laddar du ned mobilappen.
Elektronisk personalliggare krävs på byggplatser från 1 jan 2016

Företag som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare där man varje dag loggar vilka som är verksamma på sin byggarbetsplats. Lagen gäller från och med 1 januari 2016 för alla byggarbetsplatser där den sammanlagda arbets- och materialkostnaden för byggverksamheten beräknas bli högre än fyra prisbasbelopp (för närvarande cirka 180 000 kr) exklusive moms.

Före byggstart anmäls byggarbetsplatsen på Skatteverkets hemsida och får då ett identifikationsnummer. Detta nummer används sedan för att ange vilken arbetsplats man checkar in på.

Läs mer om lagen på Skatteverkets hemsida

Personal

Personalen använder appen REKYL Personalliggare i sin smartphone för att checka in och ut på arbetsplatsen. De loggar in med personnummer och PIN-kod.

Arbetsgivare

Personalen anger vem som är deras arbetsgivare (d.v.s. betalar deras lön) genom att ange företagets organisationsnummer.

Byggherre

Som byggherre kan du registrera dig på denna sida för att kunna lägga upp arbetsplatser och deras identifikationsnummer.REKYL är ett komplett verksamhetssystem

REKYL Personalliggare är utvecklad av REKYL Systems som även erbjuder ett komplett och anpassningsbart verksamhetssystem för projekt, arbetsordrar, tidrapportering, avtalshantering och mycket mer. REKYL integreras lätt med ert ekonomisystem.

Kontakta oss så berättar vi om hur REKYL kan minimera administration och öka effektiviteten för er verksamhet.
Varför välja REKYL Personalliggare?
Inga begränsningar

REKYL Personalliggare är inte begränsad på något sätt trots att den är gratis. All personal kan använda appen och obegränsat med arbetsplatser kan läggas upp.

Digital personalliggare

Vår personalliggare är helt digital, vilket också är ett krav från Skatteverket. Personalliggaren hanteras från en lättanvänd och modern mobilapp. Inga papper och inget krångel.

Synkas till molnet i realtid

Personalliggaren sparas i molnet vilket innebär att vi tar hand om all lagring och backuper. In- och utcheckningarna sparas alltså inte i någon mobil som kan tappas bort.

Ingen extra utrustning krävs

Personalen använder sin egen smartphone för att checka in och ut. Om någon glömt eller saknar mobil kan man använda en kollegas. Man anger bara personnummer och PIN-kod för att logga in.

Enkel export

Skatteverket kräver att personalliggaren vid kontroll ska kunna exporteras ut som en datafil i ett särskilt XML-format. Som byggherre kan man enkelt göra det på denna sida.

Se historik

Personalen kan se sin egen historik för varje arbetsplats. Datum och tid för in- och utcheckning redovisas i en överskådlig lista.

Aktuell personalliggare

Skatteverket kräver att vid kontroll kunna se personalliggaren för att veta vilka som är verksamma på arbetsplatsen just då. All personal på arbetsplatsen kan redovisa personalliggaren i sin smartphone.

Support

Ring 010-222 88 00 eller mejla support@rekyl.nu om du undrar något.